EZ CD Audio Converter中文破解版 11.0.1.1

itrmb 9月前 862

EZ CD Audio Converter中文版是一款CD音轨抓取软件的音频转换工具,这款CD音频转换软件采用了技术先进的采样率转换器,从而实现音频格式转换以及编辑音频文件元数据信息等,如专辑名称,歌手,曲目,年份等.

新版变化

EZ CD Audio Converter - Version history
https://www.poikosoft.com/music-converter-version-history

下载地址 

EZ CD Audio Converter中文破解版 v11.0.1.1 x64  绿色便携版
https://www.123pan.com/s/A6cA-BQQJh
https://423down.lanzouo.com/iuNED0wnq2ba
https://pan.baidu.com/s/1iXR1h1vV5oyyetm2lTLnyA?pwd=2023

EZ CD Audio Converter 11.0.1.1 (2023/05/19)
https://download.poikosoft.com/ez_cd_audio_converter_setup.exe
https://download.poikosoft.com/ez_cd_audio_converter_setup_x64.exe
https://download.poikosoft.com/ez_cd_audio_converter_setup_x86.exe

EZ CD Audio Converter 9.x+ Generic Hook - radixx11 (2021/11/26)
https://423down.lanzouo.com/iC2mT0ejndhc
最新回复 (0)
返回
发新帖