EmEditor中文版(文本编辑器)_v22.2.6 绿色版

itrmb 2月前 539

EmEditor中文版是一款支持大文件和Unicode的最佳Windows文本编辑器.号称世界上最快的文本编辑器!EmEditor中文破解版是一款快速,轻巧,可扩展,使用方便的Windows代码编辑器.支持宏,Unicode编码,代码段插件,还能处理大数据以及CSV文件,无需 Excel,堪称最强CSV编辑器.软件自带简体中文,支持32位和64位版.

新版变化

EmEditor 发布消息 – EmEditor (文本编辑器)
https://zh-cn.emeditor.com/category/emeditor-core/

特色:持续更新维护,最主要特点是打开大文件非常快!

下载地址

EmEditor中文版 v22.2.6 x64 激活专业版 (绿色便携版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-ON9Jh
https://423down.lanzouo.com/iHsq90qazpyb
https://pan.baidu.com/s/1-f3qcEQg1hPQvWuenG10bQ?pwd=2023

Emurasoft EmEditor Professional 22.2.6 + Portable (2023/03/16)
https://emeditor.blob.core.windows.net/emed32_22.2.6.msi
https://emeditor.blob.core.windows.net/emed64_22.2.6.msi
https://emeditor.blob.core.windows.net/emed32_22.2.6_portable.zip
https://emeditor.blob.core.windows.net/emed64_22.2.6_portable.zip

Emurasoft EmEditor Professional 14.8.1 for Windows XP
http://files.emeditor.com/emed32_14.8.1_portable.zip
http://files.emeditor.com/emed64_14.8.1_portable.zip

永久授权码:DKAZQ-R9TYP-5SM2A-9Z8KD-3E2RK

EmEditor注册机 EmEditor Keygen - ShadowMask
https://423down.lanzouo.com/ii3rHdwd4fc
最新回复 (0)
返回
发新帖